GÓI BASIC

3.000.000 vnđ

 • Trang chủ

 • Giới thiệu

 • Dịch vụ

 • Tin tức

 • Sản phẩm

 • Sản phẩm mới

 • Sản phẩm bán chạy

 • Liên hệ

 • Bản đồ

 • Slide trang chủ

 • Slide sản phẩm

 • Đặt hàng online (giỏ hàng)

 • Hỗ trợ online

 • Mạng xã hội

 • SEO

 • Giao diện: Có sẵn

 • Backup dữ liệu: Hàng tháng

GÓI PREMIUM

5.000.000 vnđ

 • Trang chủ

 • Giới thiệu

 • Dịch vụ

 • Tin tức

 • Sản phẩm

 • Sản phẩm mới

 • Sản phẩm bán chạy

 • Liên hệ

 • Bản đồ

 • Slide trang chủ

 • Slide sản phẩm

 • Đặt hàng online (giỏ hàng)

 • Hỗ trợ online

 • Mạng xã hội

 • SEO

 • Giao diện: Tùy biến

 • Backup dữ liệu: Hàng tuần

GÓI PRO

7.000.000 vnđ

 • Trang chủ

 • Giới thiệu

 • Dịch vụ

 • Tin tức

 • Sản phẩm

 • Sản phẩm mới

 • Sản phẩm bán chạy

 • Liên hệ

 • Bản đồ

 • Slide trang chủ

 • Slide sản phẩm

 • Đặt hàng online (giỏ hàng)

 • Hỗ trợ online

 • Mạng xã hội

 • SEO

 • Giao diện: Theo yêu cầu

 • Backup dữ liệu: Hàng tuần

GÓI BASIC

10.000.000 vnđ

 • Nền tảng: IOs, Android

 • Notification

 • Slide sản phẩm

 • Sản phẩm mới

 • Sản phẩm bán chạy

 • Tìm kiếm

 • Đăng nhập

 • Đặt hàng

 • Giỏ hàng

 • Tin tức

 • Chat

 • Bản đồ

 • Chỉ đường

 • Chia sẻ mạng xã hội

 • Hỗ trợ online

 • Giao diện: Có sẵn

 • Backup dữ liệu: Hàng tháng

GÓI PREMIUM

15.000.000 vnđ

 • Nền tảng: IOs, Android

 • Notification

 • Slide sản phẩm

 • Sản phẩm mới

 • Sản phẩm bán chạy

 • Tìm kiếm

 • Đăng nhập

 • Đặt hàng

 • Giỏ hàng

 • Tin tức

 • Chat

 • Bản đồ

 • Chỉ đường

 • Chia sẻ mạng xã hội

 • Hỗ trợ online

 • Giao diện: Có sẵn

 • Backup dữ liệu: Hàng tuần

GÓI PRO

Liên hệ

 • Nền tảng: IOs, Android

 • Notification

 • Slide sản phẩm

 • Sản phẩm mới

 • Sản phẩm bán chạy

 • Tìm kiếm

 • Đăng nhập

 • Đặt hàng

 • Giỏ hàng

 • Tin tức

 • Chat

 • Bản đồ

 • Chỉ đường

 • Chia sẻ mạng xã hội

 • Hỗ trợ online

 • Giao diện: Theo yêu cầu

 • Backup dữ liệu: Hàng ngày

GÓI BASIC

9.000.000 vnđ

 • Thiết kế logo

 • Thiết kế name card

 • Thiết kế phong bì A6

 • Thiết kế phong bì A4

 • Thiết kế giấy viết thư

 • Thiết kế giấy kệp file - folder

 • Thiết kế thẻ nhân viên

 • Đồng phục

 • Thiết kế banner tĩnh

 • Thiết kế standee

 • Thiết kế poster

 • Thiết kế sổ, bút

 • Thiết kế túi giấy

 • Thiết kế lịch treo tường ( 7 tờ )

 • Thiết kế lịch để bàn ( 13 tờ )

 • Thiết kế lịch treo

 • Catalogue ( 12 trang )

 • Thiết kế banner động

GÓI PREMIUM

22.000.000 vnđ

 • Thiết kế logo

 • Thiết kế name card

 • Thiết kế phong bì A6

 • Thiết kế phong bì A4

 • Thiết kế giấy viết thư

 • Thiết kế giấy kệp file - folder

 • Thiết kế thẻ nhân viên

 • Đồng phục

 • Thiết kế banner tĩnh

 • Thiết kế standee

 • Thiết kế poster

 • Thiết kế sổ, bút

 • Thiết kế túi giấy

 • Thiết kế lịch treo tường ( 7 tờ )

 • Thiết kế lịch để bàn ( 13 tờ )

 • Thiết kế lịch treo

 • Catalogue ( 12 trang )

 • Thiết kế banner động

GÓI PRO

Liên hệ

 • Thiết kế logo

 • Thiết kế name card

 • Thiết kế phong bì A6

 • Thiết kế phong bì A4

 • Thiết kế giấy viết thư

 • Thiết kế giấy kệp file - folder

 • Thiết kế thẻ nhân viên

 • Đồng phục

 • Thiết kế banner tĩnh

 • Thiết kế standee

 • Thiết kế poster

 • Thiết kế sổ, bút

 • Thiết kế túi giấy

 • Thiết kế lịch treo tường ( 7 tờ )

 • Thiết kế lịch để bàn ( 13 tờ )

 • Thiết kế lịch treo

 • Catalogue ( 12 trang )

 • Thiết kế banner động

0856 766 986