GÓI BASIC

3.000.000đ

 • Trang chủ
 • Giới thiệu
 • Dịch vụ
 • Tin tức
 • Sản phẩm
 • Sản phẩm mới
 • Sản phẩm bán chạy
 • Liên hệ
 • Bản đồ
 • Slide trang chủ
 • Slide sản phẩm
 • Đặt hàng online (giỏ hàng)
 • Hỗ trợ online
 • Mạng xã hội
 • SEO
 • Giao diện: Có sẵn
 • Backup dữ liệu: Hàng tháng
Đăng ký

GÓI PREMIUM

5.000.000đ

 • Trang chủ
 • Giới thiệu
 • Dịch vụ
 • Tin tức
 • Sản phẩm
 • Sản phẩm mới
 • Sản phẩm bán chạy
 • Liên hệ
 • Bản đồ
 • Slide trang chủ
 • Slide sản phẩm
 • Đặt hàng online (giỏ hàng)
 • Hỗ trợ online
 • Mạng xã hội
 • SEO
 • Giao diện: Tùy biến
 • Backup dữ liệu: Hàng tuần
Đăng ký

GÓI PRO

7.000.000đ

 • Trang chủ
 • Giới thiệu
 • Dịch vụ
 • Tin tức
 • Sản phẩm
 • Sản phẩm mới
 • Sản phẩm bán chạy
 • Liên hệ
 • Bản đồ
 • Slide trang chủ
 • Slide sản phẩm
 • Đặt hàng online (giỏ hàng)
 • Hỗ trợ online
 • Mạng xã hội
 • SEO
 • Giao diện: Theo yêu cầu
 • Backup dữ liệu: Hàng tuần
Đăng ký

GÓI BASIC

7.000.000đ

 • Nền tảng: IOs, Android
 • Notification
 • Slide sản phẩm
 • Sản phẩm mới
 • Sản phẩm bán chạy
 • Tìm kiếm
 • Đăng nhập
 • Đặt hàng
 • Giỏ hàng
 • Tin tức
 • Chat
 • Bản đồ
 • Chỉ đường
 • Chia sẻ mạng xã hội
 • Hỗ trợ online
 • Giao diện: Có sẵn
 • Backup dữ liệu: Hàng tháng
Đăng ký

GÓI PREMIUM

10.000.000đ

 • Nền tảng: IOs, Android
 • Notification
 • Slide sản phẩm
 • Sản phẩm mới
 • Sản phẩm bán chạy
 • Tìm kiếm
 • Đăng nhập
 • Đặt hàng
 • Giỏ hàng
 • Tin tức
 • Chat
 • Bản đồ
 • Chỉ đường
 • Chia sẻ mạng xã hội
 • Hỗ trợ online
 • Giao diện: Có sẵn
 • Backup dữ liệu: Hàng tuần
Đăng ký

GÓI PRO

Liên hệ

 • Nền tảng: IOs, Android
 • Notification
 • Slide sản phẩm
 • Sản phẩm mới
 • Sản phẩm bán chạy
 • Tìm kiếm
 • Đăng nhập
 • Đặt hàng
 • Giỏ hàng
 • Tin tức
 • Chat
 • Bản đồ
 • Chỉ đường
 • Chia sẻ mạng xã hội
 • Hỗ trợ online
 • Giao diện: Theo yêu cầu
 • Backup dữ liệu: Hàng ngày
Đăng ký

0856 766 986